HELSINGBORG

Enbart kvinnor på utbildning om hedersrelaterat våld

Nu i maj har den första nationella högskoleutbildningen om hedersrelaterat våld börjat ges. I Helsingborg som är en av fyra utbildningsorter i landet är det bara kvinnor som går kursen.

Utbildningen arrangeras av Ungdomsstyrelsen som menar att  arbetet med hedersvåld har försvårats att av att olika grupper definierar hedersvåld på olika sätt. Men det har inte påverkat själva utbildningen.

– Diskussionen finns eftersom det finns olika ståndpunkter, både bland politiker och forskare om man ska se hedersrelaterat våld och förtryck utifrån ett kulturellt perspektiv eller patriarkala strukturer, säger en av deltagarna, Catharina Marbe, som arbetar på socialförvaltningen i Trelleborg.

Utbildningen har kommit till på regeringens initiativ och vänder sig till personer med central ställning inom skola, socialtjänst och fritidsverksamhet, till exempel enhetschefer och rektorer.

Tanken med utbildningen är att hitta sätt att förebygga våld mot unga kvinnor och hedersrelaterat våld och att kursdeltagarna ska få lära sig att lägga upp handlingsplaner.

– Jag tycker att det är värdefullt att vi får möjlighet att reflektera och fundera över vår egen värdegrund. Det är ingen enkel fråga att hantera och heder och kultur är starka begrepp som har stor kraft, säger Catharina Marbe.