Malmö

Vårdstrejkinfo med språkförbistring

Vårdstrejken har snart pågått i tre veckor och varje dag som det varit stängt på akuten på universitetssjukhuset MAS i Malmö har upp till 15 personer ändå dykt upp. Många gånger har det handlat om språkförbistringar.

Bruno Klevström, patientinformatör på patientforum vid MAS, säger sig ändå vara nöjd med den information som förmedlats.

- Vi har haft information på ett antal språk, säger Bruno Klevström, på universitetssjukhuset MAS i Malmö.

Väl framme vid akutens entré har stora delar av Malmös olika språkgrupper kunnat tillgodogöra sig information om att akuten legat nere på grund av strejk. Kommunikationsenheten har även gått ut med annonser om läget i Skånes stora morgontidningar.

- Vi kanske lär oss att nå fler grupper till en annan gång. Men har man nått 95 procent så är det ganska bra, säger Bruno Klevström, patientinformatör på UMAS.

Klockan åtta på lördagen öppnar akuten i Malmö igen.