Fiskestopp i Helsingborg upprör

Fiskare i Helsingborgstrakten protesterar mot ett eventuellt fiskestopp vid naturreservatet Knähaken väster om Råå.
Miljönämnden ligger bakom förslaget och nu har även byggnadsnämnden ställt sig positiva till ett fiskestopp. De tror sig ha funnit ett sätt att gå runt EU-kommissionens förbud mot torskfiskestopp. - Vi har nu skickat ut ett förslag på remiss och det handlar om att införa fiskestopp i en del av Öresund som utropats till naturreservat, säger Per Fredrik von Platen, stadsbyggnadsdirektör i Helsinborg. Det är Miljö- och byggnadsnämnden i Helsingborg som föreslår att Reservatet Knähaken, som omfattar 14 kvadratkilometer, ska bli ett fredat område för allt fiske. De menar att detta försök gjorts på andra håll i världen och gett goda resultat. Byggnadsnämnden har nu skickat ut sitt förslag på remiss till berörda organisationer som får tycka till fram till den sista mars. Sedan går ärendet gå vidare till Kommunfullmäktige som ska ta ställning till planen. Men lokala fiskare är negativa till förslaget. - Det kommer innebära att vi förlorar en massa pengar eftersom vi fångar sill i det området, säger Christian Nilsson, yrkesfiskare från Svanshall. Dessutom hävdar jag att det inte kommer bidra till att fisken ökar. Polisitkerna borde ta tag i det verkliga problemet som är alla olagliga trålfiskare.