Burlöv

Hovrätten friar politiker

Hovrätten friade på måndagen en politiker från Burlöv från anklagelserna om hets mot folkgrupp.

I Malmö tingsrätt ifjol dömdes politikern till dagsböter sedan han i en motion till kommunfullmäktige i Burlöv skrivit att den stora mängden kosovoalbanska flyktingar till Sverige leder till att heroinsmugglingen och hemlösheten ökar.

Hovrätten däremot anser alltså inte att uttalandet i motionen strider mot lagen.

Politikern säger att hans syfte med motionen var att belysa de hemlösas situation i Burlövs kommun och i motionen skrev han bland annat att det mesta av heroinet som kommer till Sverige smugglas hit av kosovoalbaner och att den här smugglingen bidrar till ökade sociala problem och hemlöshet.

I sin dom på måndagen skriver hovrätten att det här skulle kunna tolkas som ett uttryck för missaktning mot kosovoalbaner som grupp, men att man också kan tolka det som ett angrepp på det politiska beslutet att ge många personer med kosovoalbanskt ursprung uppehållstillstånd i Sverige. Och då ligger uttalande inom ramen för den politiska debatten, där man bör ge stor hänsyn tillyttrandefriheten. Hovrätten skriver också att det inte finns något stöd för att politikerns syfte med motionen var att svartmåla kosovoalbaner och därför väljer man att ogilla åtalet.