Krig engagerar fler för fred

Kriget i Irak har fått till följd att allt fler svenskar engagerar sig i fredsrörelsen.
I Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen var antalet nya medlemmar under årets första månader nästan dubbelt så stort som under samma period förra året. Under januari och februari fick föreningen 72 nya medlemmar jämfört med 41 förra året. - Förutom att vi har märkt ett intresse för passivt medlemskap är det många som vill jobba aktivt för freden och det är väldigt roligt, säger Anna Engman som är ordförande i Lunds lokalförening. Ända sedan terrorattacken den 11 september har Svenska freds märkt ett ökat engagemang. Med Irakkonflikten har intresset ökat ytterligare. - Det känns lite delat. Dels är man glad att engagemanget för sådana här frågor går upp men när man tänker på vad det beror på känns det inte lika kul, säger Anna Engman. Lokalavdelningen i Lund har fått sju nya medlemmar under början av året. Och Anna Engman tror inte att engagemanget kommer stanna vid Irakkonflikten. - Jag tror att det här intresset kommer att öppna folks ögon för andra konflikter som förtjänar minst lika mycket uppmärksamhet, säger hon.