Helsingborg

Haverikommissionen kritisk till hantering av olyckan på Kemira

Mer än tre år efter det stora utsläppet på Kemira i Helsingborg har Statens haverikommission kommit med sin rapport som innehåller mycket kritik av hur olyckan hanterades.

Det var halv fem på morgonen den fjärde februari 2005 som svavelsyrecisternen på Kemira rämnade sedan kylvatten forsat ut och underminerat marken och fyllt invallningen.

Svavelsyran som forsade ur cisternen reagerade med kylvattnets kloridjoner så att ett stort moln av klorväte bildades.

Molnet drev sen i den nordvästliga vinden längs kusten. Genom lyckliga omständigheter var det ingen som fick några direkta skador. Ändå har Haverikommissionen åtskillig kritik i hur olyckan hanterades.

Bland annat mot att Kemiras egen varningsklocka slogs ut då strömmen gick efter olyckan och att allmänheten inte varnades förrän efter nästan två timmar då klorvätemolnet redan var så uttunnat att det inte innebar någon egentlig risk.

Haverikommissionen anser också att det tog orimligt lång tid, 24 minuter, innan brandförsvaret var framme på Kemira och att man då bedömde att de av personalen som då ännu saknades var räddningslöst förlorade om de inte kunnat rädda sig själva istället för att satsa på livräddande resurser.

Haverikommissionen har också synpunkter på att bostadsområden spärrades av under flera dagar och att signalen faran över inte sändes förrän två och ett halvt dygn efter olyckan.