Region Skånes revisorer kritiserar politiker

Regionens revisorer vill inte bevilja ansvarsfrihet för den tidigare borgerliga ledningen i Region Skåne.
Anledningen är den dåligt skötta ekonomin. Särskilt kritiska är revisorerna till de stora lånen. Regionledningen har under de senaste fyra åren ökat låneskulden från noll till 1,7 miljarder kronor. Revisorerna påpekar också att lånen inte bara använts för investeringar utan att man också lånat till den ordinarie driften. Regionfullmäktige ska diskutera revisorernas kritik vid sitt nästa sammanträde.