MALMÖ

Bankanställda får klagomål

Banken SEB i Malmö vill öka mångfalden inom företaget och rekryterar därför medvetet medarbetare med utländsk bakgrund. Men flera av dem som anställts möts av starka reaktioner från kunderna.

– Ibland säger kunderna inte hej till mig. Jag kan förstå om de blir lite irriterade om jag inte förstår vad de säger, men att inte hälsa, säger Susan Nabhani, som arbetar på banken och bär slöja.

SE-banken vid Triangeln i Malmö har nu fyra anställda med olika utomnordiskt ursprung. Servicen underlättar för utländska kunder där språkförbistring annars kan uppstå. Men från en del svenska kunder har reaktionerna alltså varit starka. Det kan gå så långt att de ringer upp chefen.

– De kunderna som ringer in och klagar det bottnar ofta i okunskap. Jag pratar med dem och förklarar hur vi har tänkt, säger Pia Knöös, kontorschef på banken SEB:s kontor på Triangeln.