Malmö

Storsatsning i Malmö på förskolan

Barnen står i fokus i socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till budget i Malmö för nästa år. Pengar avsätts för en rekordsnabb utbyggnad av antalet förskoleplatser.

Nästa höst ska även barn till föräldralediga ha rätt till heltid på dagis.

Drygt 1 100 nya förskoleplatser ska man klara. Vi kommer aldrig att försätta oss i en situation att en förälder tvingas säga nej till ett jobb för att det inte finns plats i förskolan till barnen, säger det socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu.

Anja Sonesson, moderat oppositionsråd, tycker att satsningen på barnomsorg för barn till arbetslösa och föräldralediga är en felprioritering, och efterlyser andra satsningar.

– Jag anser inte att man tar problemen i skolan på allvar, när det gäller tryggheten. Barnfamiljerna flyr ju staden. Jag ser inte heller något oförslag om hur man ska förbättra integrationen, säger Anja Sonesson.

Nästan 20 procent av de 630 miljoner kronor som går till speciella satsningar i budgetförslaget för nästa år går till utbyggnaden av förskolan och för att bereda plats till barn till arbetslösa från i höst och föräldralediga från nästa höst. Pengar avsätts också för bland annat satsningar för en ekologiskt hållbar stad och för hemlösa, och 28 miljoner kronor avsätts för räntekostnader för underhåll och drift av stadens hårt ansatta fritidsanläggningar.

24 miljoner kronor går också till en riktad satsning på särskilt resurskrävande skolor. Men i själva verket får skolorna mindre pengar, eftersom det motsvarande belopp som staten tidigare skjutit till nu uteblir.