SKÅNE

Arbetsmiljöverket granskar friskolor

Många av de skolor som drivs i privat regi saknar kunskap om vad lagen säger om arbetsmiljön.

Det är en av anledningarna till att Arbetsmiljöverket under året ska inspektera ett hundratal skånska privata skolor och förskolor.

– Man har inte dokumenterade riskbedömningar om hot och våld. Det saknas också ofta elevrepresentation och elevskyddsombud, berättar Ros-Marie Larsson, arbetsmiljöinspektör och ansvarig för insatsen i Skåne.

Det är ett hundratal privata skolor och förskolor i Skåne som under året kommer att få besök av Arbetsmiljöverkets inspektörer.

Det här är en del i en riksomfattande insats där totalt cirka 300 skolor och förskolor ska inspekteras. I början av nästa år ska resultatet presenteras.

En anledning till att insatsen görs just nu är att antalet skolor i privat regi mer än fördubblats de senaste tio åren. Men kunskapen om lagens krav på arbetsmiljön har inte hängt med.

– Inom de kommunala skolorna finns det uppbyggt en organisation ofta med en personalavdelning som servar dem som leder verksamheten med information om ny lagstiftning och gällande lagstiftning. En sådan organisation finns oftast inte på de privata skolorna eftersom de ofta är mindre verksamheter, säger Ros-Marie Larsson.