Skåne

Valberedning vill byta ut HSB styrelsen

Hela styrelsen i HSB Skåne bör bytas ut enligt valberedningen. Den senaste revisionsrapporten ligger på HSB: s hemsida och där berättas, som tidigare kommit fram, att ordföranden och vd:n skaffade sig förmåner på medlemmarnas bekostnad.

Bland annat hade ordföranden Larry Andow och vd:n Roy Hansson tänkt åka till fotbolls-EM nu i juni för 50 000 kronor, liksom de gjorde 2006. Då lät ledarparet resebyrån ömfakturera resan och texten skulle lyda rekognoceringskostnader för resa till Slovenien.

En annan fritidsresa till Ljubljana har också bekostats av medlemmarna. På helgerna har HSB fått betala ett stort antal resor över Öresund, vd har tankat diesel för tusentals kronor trots att tjänstebilen går på bensin.

I Ernst och Youngs revision pekas också på hur vd: ns närstående har fått lägenheter med kraftiga hyresrabatter.

Här talas om hur ordföranden själv, beviljade vd:n högre lön och avgångsvederlag, en lön som i hög grad gynnade honom själv, alltsammans skulle kosta föreningen miljonbelopp.

Nästa lördag på HSB Skånes årsmöte har man alltså en rad chocksiffror att ta ställning till. Vd:n och ordföranden är avpolletterade efter skandalerna. Valberedningen vill ha rent bord och vill byta ut hela den styrelse som i vissa fall gärna vill sitta kvar.

Revisionen rekommenderar att mötet att inte bevilja ansvarsfrihet för sittande styrelse som i sin tur har överlämnat ärendet med vd och ordförande till åklagaren.