Svårt att ringa barnakuten

Det är ofta omöjligt att komma fram till barnakuten i Lund. Föräldrar till sjuka har svårt att få kontakt med vårdpersonal eftersom telefonen ofta stängs av på grund av överbelastning.
- När vi har mycket sjuka barn på avdelningen måste de prioriteras och då blir telefonsvarandet lidande, säger Iréne Jakobsson, divisionschef på barnsjukhuset. I år har barnsjukhuset i Lund har tagit emot fler barn än vad de brukar. Under januari till mars är en intensiv infektionsperiod då många små barn drabbas av akuta besvär. Då är det extra många föräldrar som ringer för att få hjälp och råd. Men ofta lyckas de inte komma fram. - Jag vet inte hur ofta det händer att personalen lägger av telefonen för att de inte hinner svara, men jag tror säkert att det sker en gång i veckan, säger Iréne Jakobsson. Föräldrar som inte lyckas komma fram uppmanas att ringa igen eller om de är riktigt sjuka; åka in till barnakuten. Eller så kan de ta kontakt med vårdcentralen i stället. - Vi försöker förbättra rutinerna och omfördela arbetssysslorna så att personalen ska få mer tid att svara, säger Iréne Jakobsson.