Revinge

ÖB vill avveckla stridsvagnsutbildningen på Revinge

ÖB vill att P7 Revingeheds stridsvagnsutbildningen avvecklas. Det står klart sedan han presenterat förslag på nya besparingar inom försvarsmakten.

Revingehed har idag en stridsvagnsutbildning som består av fyra stridsvagnar och en pluton. Utbildningen är alltså relativt liten i förhållande till P7:s övriga utbildningar.

Revingehed satsar idag mer på utbildning av mekaniserade skyttekompanier underhåll och stridsfordonstransporter.

Men en avveckling av stridsvagnsutbildningen kan på längre sikt leda till att officerarna i stridsvagnstjänst försvinner från Revingehed.