Skåne

Regionförsök kan bli permanent

Det är bara en tidsfråga innan Region Skåne blir permanent, enligt regionens moderate ordförande Jerker Svanstein. På torsdagen träffade han tillsammans med representanter från Västra Götalandsregionen kommunminister Mats Odell för att diskuterar regionerna, som ju nu bara är på försök.

– Det finns ett brett stöd i riksdagen för att det som vi har som försök ska bli permanent, frågan är bara när. Skånes 33 kommuner har kommit samman och drar nu åt samma håll, säger Jerker Swanstein, moderat styrelseordförande i Region Skåne.