Stort järnvägsbygge på gång i Lund

Om en dryg månad kommer Banverket att börja utbyggnaden av järnvägen mellan centrala Lund och Vallkärra.
Bygget beräknas vara klart under sommaren 2005 och ett av målen med dubbelspåren är att få ner restiden mellan Malmö och Göteborg till två timmar. 200 miljoner kronor räknar Banverket med att utbyggnaden kommer att kosta och för dessa pengar ska Västkustbanan göras både säkrare och mer lättframkomlig. Dessutom ska det byggas nya gång- och cykelbanor, stationer och fler parkeringsplatser. - 25 miljoner satsas på att minska buller, säger Jan Källqvist, som är projektledare på Banverket och berättar att för att öka säkerheten vid skolorna i området kommer informatörer att besöka eleverna för att berätta om riskerna vid spåren.