Ny general för Malmöfestival

Malmöfestivalen får en ny general i år.
Han heter Bo Andersson och tar över efter Cina Wikeborg som lämnar sin tjänst som enhetschef för gatukontorets arrangemangsenhet i maj. Bo Andersson är biträdande avdelningschef på gatukontorets stadsmiljöavdelning. Han har varit festivalgeneral vid två tidigare tillfällen, 1998 och 1999.