Skånska avfallsbolag slår ihop sina påsar

Avfallsbolagen i södra och sydvästra Skåne planerar att gå samman.
Det innebär att Sysav, avfallsbolaget Assy och Österlens kommunala avfallsbolag bildrar ett gemensamt företag. Bakgrunden är enligt ett pressmeddelande de ökade miljökraven på avfallshanteringen och att bolagen måste gå ihop för att finansiera exempelvis förbränningsanläggningar.