HALLANDSÅSEN

Borrandet genom åsen ska gå snabbare

Arbetet med tunneln genom Hallandsåsen ska nu gå snabbare. Förklaringen är att tunnelborrmaskinen Åsa fått ett nytt borrhuvud.

Någon gång i nästa vecka kommer Åsa att fortsätta borra sig igenom Hallandsåsen, efter en dryg månads serviceuppehåll vid det så kallade mellanpåslaget.


Lite mer än hälften av hela Hallandsåstunneln är än så länge borrad. Anledningen till att det går så långsamt är att det finns mycket vatten i berget och om borrandet går för fort förändras grundvattennivån. Men nu kommer det att gå snabbare.

– Efter bytet av borrhuvudet kommer vi att få ner servicetiderna och då kommer vi kunna driva mer tunnel, säger Björn Johansson, på Skandia-Vinci.