Ändrade sjukhusrutiner efter lång väntan

En cancerpatient i Lund fick förra året vänta sex månader från remiss till operation.
För att undvika livshotande fördröjningar ändrar nu Lunds Universitetssjukhus sina rutiner. Chefsläkare Ingemar Ihse har i enlighet med Lex Maria också anmält händelsen till socialstyrelsen.