Skåne

Vattenbrist hotar arter i vattendrag

Sommaren har inte ens börjat men redan nu uppmanar Länsstyrelsen till sparsamhet med bevattning. Det är den senaste tidens torra och varma väder som gjort att vattennivåerna i dom mindre vattendragen har sjunkit kraftigt.

- Sjunker vattennivån så kan bottnarna bli blottlagda och då kan arterna där slåss ut, säger Jan Grosen på länsstyrelsen.

Det är i nordöstra Skåne som vattennivåerna i bäckar och åar är som lägst. Segeholmsån, Vramsån och Helge å är vattendragen som har drabbats värst.

Länsstyrelsen bedömer att sommarens tillgång till grundvatten kan vara i fara och man uppmanar nu till stor försiktighet och sunt förnuft när det gäller bevattning.