Malmö

Kvinnor med kriminell bakgrund får hjälp med jobb

Kvinno-Krami hjälper 40 kvinnor i Malmö varje år att finna, få och behålla ett jobb. Det är ett samarbete mellan kriminalvården, Malmö stad och arbetsförmedlingen och vänder sig till kvinnor med tidigare kriminell bakgrund.

Idag flyttar man in i nya lokaler och har sedan starten 2005 nu blivit etablerat i Malmö.

– Allt fler inom Malmö stad, Kriminalvården och socialförvaltningarna känner till oss och vet att vi når bra resultat och skickar hit kvinnor till oss, säger frivårdsinspektören Gabriella Boijsen.

Krami för män har funnits i 28 år, men Kvinno-krami är alltså ganska nytt. Man vänder sig till kvinnor mellan 18 och 40 år, som haft någon form av kriminell bakgrund, eller funnits i riskzonen för det. Eventuellt missbruk ska vara färdigbehandlat. Syftet är enkelt; heltidsanställning i någon form. I hälften av fallen lyckas det, säger Gabriella Boijsen.

Carol Löwin fick sin anställning snabbt, redan efter två månaders praktik på Aurahallen i Malmö.

– Jag är nöjd med dem. Utan dem hade jag inte klarat mig så länge. Jag har levt i misär tidigare. Nu kan jag bli en vanlig Svensson och betala av skulder med mera, säger Carol Löwin.

Kvinno-krami är fortfarande ett projekt, beslut om det ska permanentas tas nästa.