Fortsatt nej till flitpengar

De förståndshandikappade i Svedala får inte tillbaka sina så kallade flitpengar, den kommunala daglönen på 36 kronor. Det beslutet fattade politikerna i vårdutskottet i går kväll.
Det var vid årsskiftet som ersättningen försvann efter ett beslut i full politisk enighet. Men efter en livlig offentlig debatt började moderaterna tveka och valde att skriva en ny motion där man ville pröva om det gick att finna besparingar på annat håll. Ärendet kommer att tas upp på ett fullmäktigemöte under våren.