Malmö

Långt kvar till tillgängligt Malmö

Det går långsamt att göra Malmö tillgängligt för alla. Enligt plan- och bygglagen ska enkelt avhjälpta hinder, som höga trottoarkanter och trappor justeras för att underlätta för människor med funktionsnedsättning att ta sig fram. Men i Malmö finns det stora brister.

- Det är kullerstenen som är värst, här får man köra riktigt långsamt både för att kunna sitta kvar och för att känna att det är det minsta bekvämt, säger Lisa Olsson som använder sig av en elrullstol för att ta sig fram.

Andra problem i Malmö är trappor in till restauranger, höga trottoarkanter vid övergångsställen och tunga dörrar. Och det är hinder som enligt lag ska tas bort.

Riksdagen antog en ny handikappsplan år 2000 och som ett led i det kom det en lagändring i plan- och bygglagen som innebar att sådana här hinder ska tas bort senast 2010.

- Man skulle kunna låtsas att det kommer att gå, men då skulle jag inte vara ärlig, säger Anders Rubin som är ordförande i byggnämnden i Malmö.

Anledningen till att det går så långsamt är enligt Rubin att det krävs stora pengar för att åtgärda problemen.

- De ser inte problemet på samma sätt som jag som utsätts för det gör, säger Lisa Olsson.