Trelleborg

Mögelskadad skola säljs

Den 16 november 2006 utrymdes Köpingeskolan sedan det upptäckts omfattande mögelskador i byggnaden. Eleverna ville att skolan skulle saneras så att man skulle kunna gå kvar och anordnade stora demonstrationer. Nu säljs skolan för 29 miljoner kronor till Dagon som nu får ta över kostnaderna för saneringen.

- Vi vill gärna bygga vidare på konceptet kring skola, tandläkare, vård och liknande. Men det kan också bli serviceboende och olika tillbyggnader, säger Roger Stjernborg Eriksson, vd för Dagon

Exakt vad skolan ska användas till blir troligtvis klart först någon gång till hösten. Men Dagon har alltså bland annat tankar på att försöka hyra ut delar av lokalen till en friskola, något som Trelleborgs kommunstyrelseordförande, moderaten Ulf Bingsgård, ser positivt på.

- Man kan tänka sig friskolor, och det gör inget om det är på gymnasienivå, säger Ulf Bingsgård, moderat styrelseordförande.

Men det var inte bara skolan som Dagon fick med i köpet, där ingick även en förköpsrätt på en tredjedel av det exploateringsområde som planeras öster om skolområdet, men det ser vd Roger Stjernborg Eriksson mest som en bonus, i alla fall i dagsläget.