Fortsatt snabbavvisning av brottsliga asylsökande

Asylsökanden som upprepade gånger begår brott ska även i fortsättningen snabbavvisas. Sedan i höstas har Migrationsverket haft en projektgrupp som ägnat sig åt snabbavvisningar. Men nu har den verksamheten förts in i den vanliga verksamheten och permanentats.
- Vi ska diskutera med facket under nästa vecka för att ta fram gemensamma riktlinjer för hur projektet ska integreras i den vanliga verksamheten, säger Migrationsverkets regionchef Hans Emanuelsson. 200 avvisade Under ett halvår har en specialgrupp arbetat med snabbutredning för att avvisa asylsökande som begår brott. Det har inneburit att närmare 200 asylsökande avvisats från Sverige. Hans Emanuelsson är nöjd med projektet och menar att det har lett till att man nu fått mer kontroll över brott bland asylsökanden i Skåne. - Problemen med småbrott, som till exempel snatteri, med misstänkt koppling till asylsökande personer har minskat i södra Sverige, säger Hans Emanuelsson. Mera resurser för seriösa ärenden Projektet har också resulterat i ett bättre samarbete mellan polisen och Migrationsverket. Nu finns det rutiner för polisen att snabbt underrätta verket om vilka asylsökande som drar på sig minst två misstankar om brott. - Genom att snabbehandla de ärenden som rör asylsökande som begår brott, i väntan på besked, så kan man ägna mer tid åt seriösa asylsökande, säger Hans Emanuelson.