Kvinnlig ordförande i Malmö Arbetarekommun

Riksdagsledamoten Marie Granlund valdes i dag till ny ordförande för socialdemokraterna i Malmö. Hon efterträder statsrådet Lars-Erik Lövdén och blir den första kvinnliga ordförande.
- Jag tror att jag som kvinnlig ordförande kommer att lägga mycket stor vikt på jämställdhetsfrågor, säger Marie Granlund. Jag hoppas att jag kommer att bli en förebild för många unga kvinnor och få dem att inse att det är viktigt att engagera sig och att man kan nå framgång genom politiken, säger hon. Marie Granlund är 40 år gammal och sitter i riksdagen sedan 1994. Hon är ordförande i riksdagens näringsutskott. Innan hon kom in i riksdagen arbetade hon som politisk sekreterare i stadshuset i Malmö. - Min viktigaste uppgift som ordförande att försöka minska klyftorna i Malmö, säger Marie Granlund.