Samarbete mot slakteristank

Under många år har lukten från det närliggande slakteriet SLP, slakteriprodukter, plågat elevernas näsor på Rönnowska skolan i Helsingborg. Men nu har slakteriet provat ett nytt sätt att bli kvitt odörerna för att eleverna ska slippa känna lukten av slaktavfall.
SLP har under flera år arbetat för att försöka minska lukten och bullret från slakteriet, bland annat genom större ombyggnader. Under vintern har SLP provat att spraya in pepparmyntsolja i rummen där slaktavfallet förvaras - men nu har pepparmyntsoljan bytts ut mot ett annat medel, Ensybate. Många tappar aptiten Bakgrunden är att eleverna länge har klagat på stanken som förstört deras aptit under promenaden till matsalen. Därför har skolan och slakteriet sen en tid fört en diskussion om de problem man upplevt. Daniel Nilsson går på skolan och sitter med i den grupp som diskuterat problemen med SLP. - Ja, de är ju för att försöka samarbeta med slakteriet för att få bort odörer och dylikt. De här tömningarna sker ofta under lunchtid, och det finns de som lätt tappar aptiten. Nöjd med samarbetet Peter Johansson, vd på SLP, är nöjd med samarbetet. - Ja, det är väl alltid bra att ha en relation med omgivningen och det tycker jag att vi ska fortsätta att ha. Sen kommer det säkert att finnas synpunkter på vår verksamhet lång tid framöver.