Förslag: kontrollera personalen inom äldreomsorgen

Skurups kommun vill kunna kontrollera om personer som söker anställning inom äldreomsorgen finns med i brottsregistret. Nu skriver de till regeringen för att begära en lagändring som gör detta möjligt.
- Äldre människor är väldigt utsatta och har svårt att försvara sig så vi tycker att personer som söker anställning inom äldreomsorgen ska kunna kontrolleras, säger Kent Olsson (m) som är ordförande för förtroendenämnden. Som inom barnomsorgen Vid nyanställning inom barnomsorgen begär arbetsgivaren utdrag ur belastningsregistret. Detta för att kunna kontrollera om personer som är aktuella för anställning har begått några brott. Förtroendenämnden i Skurup menar att motsvarande kontroll borde få göras inom äldrevården. Inte lagligt I fjor då Kent Olsson var kommunalråd, föreslog han detta i en motion. Motionen fick ett positivt mottagande bland övriga politiker, men ändå blev det avslag eftersom det inte finns stöd i lagen för kontroller inom äldreomsorgen. Vill få bukt med stölder Ärendet har nu tagits upp på nytt och förtroendenämnden som är helt enig ska skriva till regeringen för att få en ändring av lagen. - Vi har haft en hel del stölder vid äldreboenden och det är det som är bakgrunden till förslaget, säger Kent Olsson.