Flerspråkig kundtjänst blev populär

Ett år har nu gått sedan försäkringsbolaget Folksam invigde sin flerspråkiga kundtjänst.
Idén kläcktes i Malmö, och nu kan kunder från hela landet få hjälp med sina försäkringsfrågor på sitt hemspråk. Mikael Pettersson är marknadsområdeschef för Folksam i södra Skåne och det var han som tog initiativet till tjänsten, som blivit mycket uppskattad. Folksams kunder kan få information på 17 språk och utvecklingen av tjänsten har gått fort. Inkommande samtal ökar och efterfrågan av tjänsten har blivit allt större.