Forskning och företag får Innovationsforum

Forskare och företag i Skåne ska få lättare att nå varandra i framtiden, för idag har Universitetet i Lund, Region Skåne, Teknikbrostiftelsen och Idéon beslutat samarbeta i en plattform som kallas Innovationsforum.
I framtiden ska det finnas ett enda ställe för företagare att vända sig till för att få hjälp med exempelvis riskkapital, forskarhjälp och kompetensutveckling. 30 miljoner om året satsas på Innovationsforum.