Fortsatt kamp för yttre spår

Lomma alternativspårförening fortsätter kampen för ett yttre godsspår i Skåne. I ett brev till Region Skåne kräver föreningen nu att regionen driver frågan med större kraft i kontakten med Regeringen och Banverket.
- Det har inte hänt någonting sedan 1998 då regionen beslutade att jobba för ett yttre godsspår, säger Arne Norin som är ordförande i Lomma alternativspårförening. Ökad godstrafik Som det är idag är Lommabanan bara öppen för godstransport men nu ska den byggas om så att Pågatågen också ska kunna trafikera sträckan. I samband med det och att tunneln genom Hallandsåsen öppnar räknar man med att även godstågstrafiken genom Lomma kommer öka. Bättre säkerhet Kommunen vill att ett godsspår utanför samhället ska byggas för att avlasta banan och länsstyrelsen i Skåne håller med om att ett yttre godsspår behövs för att förbättra säkerheten i samband med transporter av farligt gods. Gammal fråga Frågan är inte ny redan i 1998-års trafikplan, krävde Region Skåne att staten skulle gå in med medel för att förverkliga planerna. Trots det finns ett yttre godsspår inte med i banverkets planer för de närmaste 10 åren. Och nu kräver Lomma alternativspårförening alltså att region Skåne ryter till.