Helsingborgsfärjor kan slippa säkerhetskrav

Nya säkerhetskrav för färjor och hamnar är på väg att införas, men på sträckan Helsingborg - Helsingör kan det bli ett undantag.
De nya säkerhetskraven är internationella och gäller för både fartyg och hamnar. Orsaken till att säkerheten ökas är ett försök att skydda sjöfarten mot terrorism. Men eftersom färjeleden Helsingborg - Helsingör ligger så nära Öresundsbron som inte har några speciella säkerhetskrav vill man jämställa säkerhetskraven med brons eftersom färjorna annars skulle kunna missgynnas när passagerarna utsätts för säkerhetskontroller. - Någon gång före juli 2004 får vi veta vad som kommer att hända, säger Per Nordström som är ställföreträdande säkerhetsdirektör på Sjöfartsverket.