Farliga övergångsställen i Malmö

Den senaste tiden har det varit flera allvarliga trafikolyckor vid övergångsställen i Malmö.
På måndagen skadades en äldre kvinna allvarligt när hon och en jämnårig man skulle gå över på ett övergångsställe. I Malmö finns det många obevakade övergångställen på dubbla körbanor som är extra farliga. - Det är ju de övergångsställen där bilar kör med hög hastighet och särskilt de med dubbla körfält och utan trafiksignaler. En del stannar och en del stanna inte. Det är ungefär hälften av bilisterna stannar och släpper fram fotgängare, om man då har dubbla körfält så är det ju bäddat för problem, säger Lars Ekman, trafikexpert på Vägverket. I Malmö pågår nu ett samarbete tillsammans med Vägverket för att se över övergångsställena.