Tandlös lag om väjningsplikt vid övergångsställen

Lagen som gör att bilar måste stanna för fotgängare vid övergångsställen har inte get någon större effekt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det visar statistik från Vägverket Region Skåne.
Lagen trädde i kraft i maj 2000, men fortfarande är det lika många som skadas och dör vid Skånes övergångsställen. - Jag tycker trafikanter beter sig dåligt vid övergångsställen, de är inte tillräckligt uppmärksamma, säger Bosse Lindgren, inspektör vid trafikpolisen. Flera svåra olyckor i år Antalet personer som skadas eller dör på övergångsställen i Skåne har varit ungefär lika många de senaste nio åren. Under förra året dog två personer, 17 skadades svårt och 65 personer skadades lindrigt. I år har P4 Radio Malmöhus redan kunnat rapportera om flera olyckor vid obevakade övergångsställen. Malmö har varit särskilt drabbat. - Vi arbetar för att öka trafiksäkerheten i Malmö, säger Inger Blomqvist, enhetschef på gatukontoret i Malmö. Men det finns många övergångsställen som behöver göras om. Skissar på förslag Gatukontoret har nu gjort skisser över hur man kan säkra olycksdrabbade övergångsställen på Ystadsvägen och Europaporten. - Jag kan inte säga när det blir några förbättringar. Vi är fortfarande bara på idéstadiet och har inte riktigt resurser för att bygga om, men vi ska försöka gör omprioriteringar i vår budget, säger Inger Blomqvist.
Louise Nilsson