Södra innerstaden sparar på kostnader för hemlösa

Stadsdelen Södra Innerstaden i Malmö sparar på de bostads- och hemlösa för att komma åt förvaltningens ökande kostnader.
Redan efter årets två första månader pekar stadsdelens prognos på ett underskott på 7,4 miljoner för i år. Det mesta beror på de höga utgifterna för bostads- och hemlösa. - Vi måste absolut bromsa. Det betyder att vi succesivt kommer att avveckla boende på hotell och kommer att vara mycket mer restriktiva när det gäller vem som får nyttja de lägenheter som vi förfogar över, säger Eva Ahlgren, stadsdelschef i Södra innerstaden. Ni kommer att prioritera hushåll med barn, betyder det att det finns människor som idag bor i era lägenheter som då tvingas flytta för att ge plats åt dem? - Det kan jag inte säga generellt men det kan inträffa. De människor som blir över, vad händer med dem? - För det första måste vi alltid göra en bedömning för varje enskild person. Vi kommer också att be personerna själva aktivt hitta lösningar. Även om jag vet att det låter osannolikt så kan vi faktiskt ge stöd i den riktningen. Tuffare konkurrens Stadsdelsförvaltningen förfogar över 145 lägenheter som hyrs ut i andra hand till bostadslösa. När hotellboendet nu slopas så ökar konkurrensen. Inga extra åtgärder Den dåliga ekonomin påverkar även andra delar inom stadsdelen, till exempel kan inga extra åtgärder sättas in för att korta kön till förskolan. Bostadslösheten ökar Frågan är då om ekonomin kan bli bättre i framtiden. Antalet bostadslösa kommer med största sannolikhet öka och därmed också utgifterna. - Vi satsar nu mycket på förebyggande arbete som innebär att ge stöd till de som har en bostad men som riskerar att bli utan bostad så att man får hjälp att hålla kvar i det man har, säger Eva Ahlgren.