Tuberkulos upptäckt i Skåne

Ett fall av tuberkulos har upptäckts på ett dagis i Lönsboda i nordöstra Skåne.
Smittskyddsläkaren Rolf Alsterlund säger att sjukdomen är mycket ovanlig och att man nu genomför kontroller av andra barn och personal på daghemmet. I Sverige har man slutat vaccinera regelbundet eftersom sjukdomen ansetts utrotad här. Men i bland annat östra Europa finns den fortfarande på många håll.