Biogasbussar till Helsingborg

2005 ska Helsingborgs stadsbussar drivas på bio- och naturgas.
I dag har vissa områden i centrala Helsingborg kvävedioxidhalter som redan överstiger 2005 års gränsvärden. Och med bussar som drivs med gas sjunker halterna betydligt. - Det är extra viktigt att Helsingborg får bussar som kör på gas eftersom det är en stad som har väldigt höga värden av kvävedioxid i luften, säger Ulla Ingers, avdelningschef vid miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Helsingborgs kommun. Med de förutsättningar som finns idag ska omkring 30 bussar köras på naturgas. Och de andra 30 bussarna ska drivas med biogas som produceras vid Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR:s rötanläggningen på Filborna. Men Göran Lundblad, som är chef för stadsbusstrafiken på Skånetrafiken menar att målet är att alla bussar så småningom ska drivas med biogas. - Det vore bra eftersom biogas är det bästa bränslet ur miljösynpunkt, säger Ulla Ingers.