Dödsfall anmält till Socialstyrelsen

Fallet där en 65-årig man avled på akutmottagningen på Universitetssjukhuset MAS när han väntade på att få vård, har nu anmälts till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.
Det var i mitten av mars som mannen kom in till akuten med symptom på hjärtinfarkt. Han ombads ta en kölapp, och i väntan på sin tur avled han. En internutredning visar att akutmottagningen samtidigt fick in ett flertal patienter med livshotande tillstånd, och att personalen därför agerade som vid så kallat förstärkningsläge, som är steget före katastroflarm. Och nu har alltså händelsen anmälts för Socialstyrelsens granskning.