Studentkårer fungerar dåligt

Flera studentkårer vid Campus i Helsingborg sköter sitt arbete dåligt. Campus i Helsingborg, som är en filial till Lunds Universitet, saknar flera kårutskott.
Lunds kårer har omkring 2500 medlemmar på Campus Helsingborg. Studentkårernas viktigaste uppgift är att bevaka utbildningarna. Det vill säga att utvärdera kurserna och se till att de fungerar. - I dag finns endast ett fåtal kårer i Helsingborg och det innebär att bevakningen av kurserna blir lidande, säger Katarina Hollosy, ordförande i Humanistkårens informationsutskott och student i Helsingborg. Saknar utskott I dag har varken Humanistkåren, samhällsvetarkåren eller Lunds naturvetarkår några utskott i Helsingborg. Enligt Katarina Hollosy är det allvarligaste med detta att nya studenter inte får veta sina rättigheter. Rektorn på Campus Helsingborg, Anders Hallgren, tror att problemet med kårernas frånvaro kommer lösas på sikt. Under uppbyggnad - Vi är fortfarande i ett uppbyggnadsskede och det kan ta lite tid innan kårverksamheten fungerar bra. Men vårt samarbetet med universitetet i Lund är mycket bra och jag har goda förhoppningar om att allt kommer lösa sig, säger Anders Hallgren.