Skånsk keminsatsstyrka beredd

En skånsk keminsatsstyrka ligger nu i beredskap för att åka till någon av grannländerna till Irak om kemiska stridsvapen används i kriget mellan Irak och USA.
Insatsstyrkan tillhör Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) som är en internationell organisation för att sanera, och inventera kemiska stridsmedel i världen. De som finns i styrkan arbetar inom, räddningstjänsten, kustbevakningen eller på Statens Forskningsinstitut. Sverige har sen man signerade Kemvapenkonventionen 1993 byggt upp en speciell insatsstyrka som ska kunna arbeta över hela världen. Utbildning sker en gång om året på Räddningstjänstens skola i Revinge och de flesta som idag blivit tillfrågade att ingå i den 40 man stora styrkan kommer från Skåne.