Felmärkt potatis leder till polisanmälan

Livsmedelsverket överväger att polisanmäla företaget Kullapotatis i Jonstorp.
Företaget har paketerat och sålt importerad potatis från England, men enligt märkningen på påsarna skulle potatisen vara svensk. Potatisen stoppades av livsmedelsverket eftersom den vid en provtagning visade sig innehålla höga resthalter av bekämpningsmedlet Klorprofam. Och i samband med den utredningen fann man att potatisen kom från England inte Sverige, något som alltså kan leda till att livsmedelsverket polisanmäler företaget. Halterna var så höga att potatisen klassades som otjänlig. I Sverige är Klorprofam, ett ämne som hindrar potatisen från att gro, bara tillåtet att använda på potatis som ska förädlas till chips och pommes frites. Enligt livsmedelsverkets byråinspektör Anders Jansson har inte Kullapotatis kunnat lämna någon godtagbar till den felaktiga märkningen. P4 Radio Malmöhus har utan framgång sökt en kommentar från Kullapotatis huvudägare Freshfood.