Kraftig ökning av friskolor oroar malmöpolitiker

Antalet friskolor har de senaste åren ökat kraftigt i Malmö. När Skolverkets ansökningstid gick ut vid månadsskiftet hade över 30 nya ansökningar registrerats.
Om alla etablerar sig samtidigt slår det sönder planeringen för den kommunala skolan. Utvecklingen oroar Malmös politiker. Kan behöva dra ner på personal - Vi får ju inte fler barn i någon större utsträckning, i alla fall inte på grundskolesidan, där har vi redan ett vikande elevunderlag. Det innebär att vi får dra ner på de kommunala skolorna, säga upp personal och lokaler. Det samma händer även på gymnasiesidan, säger Agneta Eriksson, socialdemokratiskt skolkommunalråd i Malmö. Kostsamt för kommunen Det är Skolverket som ger tillstånd till friskolor men det är kommunerna som får betala överkostnaderna som uppstår när de kommunala skolorna plötsligt måste bantas. Men det finns även ett annat problem. - Många av de fristående skolor som får etableringstillstånd via Skolverket visar sig sedan inte starta sin verksamhet till hösten och det får vi oftast inte reda på förrän i september när den samlade skolverksamheten sätter igång, säger Agneta Eriksson. Vill ha mer inflytande Hon menar att det vore mer rimligt om kommunerna fick större inflytande över att få bestämma över i vilken takt friskolor skall få lov att etableras i en kommun. - Det här förlorar alla på, även de friskolor som redan är etablerade i kommunen, säger Agneta Eriksson.