Utebliven tidning efter haveri i tryckeri

Tusentals skåningar blev utan tidning på söndagen efter ett haveri vid tryckeriet i Fosie när Skånska Dagbladets upplaga skulle tryckas.
Det innebär att prenumeranterna i hela Lund och delar av Malmö inte fick någon tidning alls under söndagen. Även Sydsvenska Dagbladet hade stora förseningar över hela Malmö.