Välutbildad förskolepersonal

Vellinge och Åstorp har Skånes mest välutbildade personal i sina förskolor. Där har tre av fyra i personalen har pedagogisk utbildning.
Det framgår av Skolverkets årliga utvärdering av standarden i skolor och förskolor i landet. Av statistiken framgår också att Lund är den kommun som satsat mest på att få ner gruppstorleken på dagis. Personaltätheten på förskolorna i Lund är nu bäst i Skåne.