Beslut om ansvarsfrihet skjuts upp

Det blev inget beslut i dag om den gamla regionstyrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte.
Regionfullmäktige beslöt att skicka tillbaka ärendet till regionfullmäktiges ordförande och det kommer nu att avgöras vid fullmäktigemötet i juni. Anledningen är att de som satt i den gamla styrelsen, och inte återvaldes till den nya, inte har underättats om vad revisorerna kommit fram till.