Ljudnivån på dagis orsakar hörselskador

En ny undersökning vid 30 förskolor i Lund visar att var fjärde anställd är hörselskadad.
Den höga ljudnivån i stora barngrupper på förskolorna är ett reellt arbetsmiljöproblem. En fjärdedel av de 380 anställda uppger att de har en hörselnedsättning som är konstaterad av läkare och ytterligare 20 procent anser sig ha en försämrad hörsel som de sätter i samband med arbetet.