Skolprotester i Malmö

Missnöjet bland föräldrar till elever på skolor i Kirsebergs stadsdel i Malmö växer. Efter protester mot nedläggningen av Karlshögskolan ska nu föräldrar till barn på Bulltoftaskolan ha ett protestmöte mot nedskärningar inom skolan.
- Vi vill att politikerna ska förstå att de inte kan spara in mer på skolans resurser. Nedskärningar innebär fler elever i klasserna och vi befarar att antalet kommer öka från dagens 23 barn till 28, säger Lennart Mogren som är förälder och en av initiativtagarna till mötet. Möte På tisdagskvällen samlas föräldrarna i Bulltoftaskolans matsal. De ska bland annat diskutera elevbristen som enligt stadsdelens beräkningar kommer minska skolpengarna med 26 miljoner kronor fram till 2007. Även på Mölletoftaskolan växer missnöjet. Där har samtliga föräldrar skrivit under en protestlista mot aviserade nedskärningar av lärartjänster. Problem för andra Lennart Mogren menar att nedläggningen av Karlshögskolan kommer leda till problem för de andra skolorna i Stadsdelen. - Det innebär att eleverna på Karlshögskolan måste flytta till andra skolor. Kommer de till Bulltoftaskolan så får vi fler elever men inte mer resurser. Och väljer barnen andra skolor drabbar det ändå Bulltoftaskolan eftersom vi då inte får deras skolpeng, säger Lennart Mogren.