LRF vill begränsa allemansrätten

LRF i Skåne är missnöjt med regionens förslag på hur grön och naturområden ska utvecklas i framtiden. LRF menar att förlaget Grön struktur är ett hot mot äganderätten, och kräver i sitt remissvar bland annat kräver att få begränsa allemansrätten.
Regionens så kallade Strategi för en grön struktur i Skåne är ett samarbete med 30 skånska kommuner. Tanken är att skåningarna lättare ska kunna komma ut i naturen bland annat genom inrättandet av speciella så kallade gröna stråk genom odlingslandskapet. På LRF är man orolig för att de gröna stråken skulle innebära intrång även på böndernas åkrar. Därför kräver man i sitt remissvar rätten att begränsa allemansrätten när den kan skada på odlingsmarken. - Det måste tydliggöras att man måste hålla sig till de gröna stråken och inte ströva fritt. I dag nämner man det inte med ett ord, säger Mats Hansson, vice ordförande i LRF Skåne.