Flest friskoleelever i Höganäs

Antalet elever som går i friskolor har ökat kraftigt i Sverige. Det visar ny statisktik från Skolverket. I Skåne är det Höganäs som har flest elever i fristående grundskolor.
- Vi har under en lång tid stimulerat friskolornas verksamhet. Det är ju en kraftig borgerlig majoritet i Höganäs och vi vill flytta ut skolvalet till medborgarna, säger Per Staffan Johansson, kristdemokrat och ordförande i utbildningsnämnden. I landets fristående gymnasieskolor har eleverna ökat med 73% de senaste två åren. Och i grundskolorna antalet elever fördubblats på fem år. Men det är stor skillnad mellan kommunerna. I storstäder är generellt andelen elever i friskolor störst. Men i Skåne är det alltså Höganäs som toppar listan. 11,5% av Höganäs elever går i friskola. I Malmö däremot är siffran drygt 6%. Det är alltså nästan dubbelt så hög andel i Höganäs. - Vi märker att det är en stor efterfrågan på kommunens friskolor och över lag är föräldrarna nöjda med dem, säger Per Staffan Johansson.