Vårdtjänster tas bort i Nordvästskåne

180 tjänster måste bort från sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm.
Det är politikernas beska medicin för att spara i Nordvästskåne. Fyra operationssalar stängs helt och kötiden till icke akut vård kan fördubblas eller tredubblas. Men ingen personal ska avskedas, minskningen ska istället göras med pensioneringar och minskat vikarieintag. Totalt är det 120 miljoner som ska sparas och effekterna kommer först nästa år, säger Ulla-Britt Andersson som är ny ordförande i distriktsnämnden i Nordvästskåne.